Urbanismoa

Urbanismoa

PlaZ!-ekoek buruan dugun hirian, desagertu egingo da arlo publikoaren eta pribatuaren arteko banaketa, eta gero eta pertsona gutxiago egongo dira etxeko eremura konfinatuak. Pertsonak jarri nahi ditugu politikaren erdigunean, eta pertsonen zaintza izan dadila politikaren ardatza. Horretarako, herritarren parte hartzea integratu eta segurtatu beharra dago; batez ere, emakumeen ikuspegia integratu behar da. Bat egin behar da EMAKUMEAK ETA HIRIA FOROAren proposamenekin.

Premien estereotipoekin lan egin beharrean, kontuan hartu behar dira bizimoduen aniztasuna eta lan mota guztiak. Hiriaren memoriara ekarri behar ditugu emakumeak, baita hiria eratu duten lanbide ‘femeninoak’ ere (kale izendegia).

Lehentasuna eman nahi diogu oinez eta bizikletaz ibiltzeari eta kutsatzen ez duen garraioa erabiltzeari; oztopo arkitektonikoak ezabatu nahi ditugu, eta mugimendua urritua dutenei modua eman nahi diegu hirian errazago ibil daitezen; era berean, soinu kutsadura gutxitu nahi dugu.

Bizitzeko moduko auzo seguruak nahi ditugu; “ibilbide seguruak” sortu nahi ditugu haurrentzat eta adinekoentzat, eta auzoetan jarduera desberdinak batzea nahi dugu, hutsik gera ez daitezen. Espaloi zabalak eta plazak nahi ditugu, pertsonen arteko harremanak errazten baitituzte.

Zaborra gaika jasotzearen alde gaude, hiriko hondakinak birziklatzearen alde, hondakindegiak desagertuz joatearen alde, eta berrerabiltzearen alde. BOSGARREN EDUKIONTZIA jartzea bultzatzen dugu.

Kutsatzen ez duten energiak erabiltzea sustatu nahi dugu, gune berdeak zaintzea, egokitzea eta handitzea, eta ibai aldeko eremuak txukuntzea, aisialdirako leku izan daitezen.

 

 

 

Gure proposamenak, baita sektoreetakoak ere (etxebizitza, merkataritza, jarduera ekonomikoak, ekipamenduak…), ikuspegi feminista eta integral batetik eginak dira:

 

 • Neurriak hartu behar dira hiriko auzoetan dauden eraikinak, lokalak, jarduera ekonomikoetarako (komertzioak, bulegoak…) beheko solairuak eta abar berrerabiltzeko eta biziberritzeko, eta horri lehentasuna eman behar zaio, gune berriak eta etxe berriak eraikitzea lehenetsi beharrean.
 • Azkerketa espezifikoak egin behar dira zer ekipamendu behar diren jakiteko (haur eskolak, ikastolak, eguneko zentroak, zahar etxeak, osasun etxeak, liburutegiak eta abar) eta, auzoz auzo, haietara joateko zer garraio behar den jakiteko.
 • EMAKUMEEN ETXEAri dagokionez, hirigunean egon behar du, eta handiagoa izan behar du, egungo premietarako egokia.
 • Neurri orokorrak hartu behar dira (urbanistikoak, fiskalak eta abar) auzo bakoitzeko “hirigunea” biziberritzen laguntzeko.
 • Auzoak suspertzeko neurriak hartu behar dira, “hiriguneak”, jarduera komertziala eta soziala eta abar sustatzeko haietako bakoitzean. Bazterretako auzoek “diskriminazio positiboa” behar dute.
 • Neurriak hartu behar dira lehendik dauden hiri eremu eta eraikinak berritzeko, biziberritzeko, berrerabiltzeko eta abar.
 • Etxe berriak egitea sustatu behar da, baina gehienak errentan hartzeko izan daitezela, batetik, lehendik urbanizatuak dauden edo urbanizatzea aurreikusia dagoen tokietan (Loiolako Lorategi-Hiria, Illarra, Atotxa Erreka), eta, bestetik, pizgarriak sortu behar dira hutsik dauden etxeak alokairu merkatura atera daitezen.
 • Hirian egiteko dauden erreforma eta zaharberritze prozesuak bultzatu behar dira (Molinao, Papin, Txingurri, Oxigraf, Tabakalera, Loiolako Lorategi-Hiria, Txomin Enea, Antzita, Sarrueta, Añorga Txiki eta abar).
 • Neurri hauen ondorioz, proposatzen dugu Auditz-Akular, Landarro, Antondegi eta abarren egitasmoak baztertzea edo atzeratzea, aurrekoak martxan jarri arte.
 • Oztopoak, puntu beltzak edo seguruak ez diren tokiak eta abar ezabatzea (Loiola-Martutene korridorea, azpiegitura handiak eta haien ingurua, Loiola-Egia lotura, Egiako pasabidea eta abar). Ibilbide seguruak egiteko irizpideak ezartzea.

 

Donostiaren antolamendua, hau guztia kontuan hartuta:

 • Hiria bere osoan, modu globalean eta unitarioan.
 • Auzo guztiak, parte autonomoak eta bereiziak diren aldetik.

 

ALTZA.

 

 • Oxigraf ingurua oneratzea (Jolastokieta)
 • Txingurri, Teran ingurua oneratzea (Herrera)
 • Molinao, Papin ingurua oneratzea.
 • Lotzeko moduak hobetzea: Topoko lanetan segitzea eta zabaltzea.
 • Ibilerraztasunari dagozkion arazoak konpontzea (aldapak…).
 • “Hiriguneak” antolatzeko eta suspertzeko neurriak.
 • Gertuko zerbitzuak sustatzeko neurriak (komertzioak, ekipamenduak…) eta beheko solairuetako lokalak martzan jartzea (bulegoak…)

 

AÑORGA.

 

 • N-I zaharra urbanizatzea / bulebarizatzea.
 • Neurriak hartzea autobide/ingurubidearen errepide korapiloaren oztopoa kentzeko eta/edo leuntzeko.
 • Añorga Txikiren oneratze urbanoa egitea (Hiri Antolamendurako Plan Orokorra).
 • Ibilerraztasun arazoei erantzutea (aldapak…).
 • “Hiriguneak” antolatzeko eta suspertzeko neurriak.
 • Gertuko zerbitzuak sustatzeko neurriak (komertzioak, ekipamenduak…) eta beheko solairuetako lokalak martzan jartzea (bulegoak…).
 • Atotxa Erreka izan liteke gaur egun aurreikusitako bizitegi garapena areagotzeko toki bat.

 

EGIA.

 

 • Tabakalera ingurua oneratzea: lehendik dauden eraikinak oneratzea/berrerabiltzea.
 • Ibilerraztasun arazoei erantzutea (aldapak…)
 • “Hiriguneak” antolatzeko eta suspertzeko neurriak.
 • Gertuko zerbitzuak sustatzeko neurriak (komertzioak, ekipamenduak…) eta beheko solairuetako lokalak martzan jartzea (bulegoak…).

LOIOLA.

 

 • Loiolako Lorategi-Hiria berritzea/oneratzea.
 • Txomin Enea berritzea/oneratzea.
 • Loiolako zeharkalea eta Hernanirako errepide zaharraren ingurua urbanitzatzea / bulebarizatzea.
 • Euskotrenen burdinbideko lanak bukatzea, geltokikoak barne.
 • Euskotrenen geltokia Renfek Loiolako Erriberetan egiteko den geltokiarekin lotzea.
 • Neurriak hartzea autobide-ingurabidearen oztopoa gainditzeko, puntu “beltza” izan ez dadin.
 • Neurriak hartzea Egia eta Loiolako Erriberak oinez eta bizikletaz lotuak egoteko.
 • Loiola guztian bidegorri sarea eta oinezkoen bideen sarea zabaltzea, eta sare horiek seguruak izatea.
 • “Hiriguneak” antolatzeko eta suspertzeko neurriak.
 • Gertuko zerbitzuak sustatzeko neurriak (komertzioak, ekipamenduak…) eta beheko solairuetako lokalak martzan jartzea (bulegoak…).
 • Uholde arazoei erantzutea.
 • Loiolako kuartelak eta hipika hiriarentzat berreskuratzea.

 

MARTUTENE.

 

 • Antzita berritzea/oneratzea.
 • Apostolado ingurua berritzea/oneratzea.
 • Sarrueta-Trinkete berritzea/oneratzea.
 • Hernani eta Martuteneko pasealekua lotzen dituen errepide zaharra urbanizatzea / bulebarizatzea.
 • Martutene guztian bidegorri sarea eta oinezkoen bide sarea zabaltzea, eta sare horiek seguruak izatea.
 • “Hiriguneak” antolatzeko eta suspertzeko neurriak.
 • Gertuko zerbitzuak sustatzeko neurriak (komertzioak, ekipamenduak…) eta beheko solairuetako lokalak martzan jartzea (bulegoak…).
 • Uholde arazoei erantzutea.

 

AMARA.

 

 • Karlos I.a bulebarizatzea.
 • “Hiriguneak” antolatzeko eta suspertzeko neurriak.
 • Gertuko zerbitzuak sustatzeko neurriak (komertzioak, ekipamenduak…) eta beheko solairuetako lokalak martzan jartzea (bulegoak…).
 • “Anoeta” operazioa ezeztatzea, ez baita lehentasuna hiriarentzat.
 • Illunbe erabilera publikorako berreskuratzea.

 

IBAETA.

 

 • El Infierno berritzea / oneratzea.
 • Illarra dentsifikatzea.
 • “Hiriguneak” antolatzeko eta suspertzeko neurriak.
 • Gertuko zerbitzuak sustatzeko neurriak (komertzioak, ekipamenduak…) eta beheko solairuetako lokalak martxan jartzea (bulegoak…).

 

ATEGORRIETA-ULIA.

 

 • Ibilerraztasun arazoei erantzutea (aldapetan dauden tokiak-eraikinak).
 • Uliako landa parkea sustatzea eta aktibatzea, dagokion plan berezia landu eta gero.

 

GROS.

 

 • Neurriak hartzea beheko solairuko lokalak erabiltzen hasteko (bulegoak), batez ere auzoaren kanpoaldeetan.

 

INTXAURRONDO.

 

 • Pilar klinikaren erregimen urbanistikoa egokitzea edo moldatzea, hura itxi eta gero.
 • Ibilerraztasun arazoei erantzutea (aldapak…).
 • “Hiriguneak” antolatzeko eta suspertzeko neurriak.
 • Gertuko zerbitzuak sustatzeko neurriak (komertzioak, ekipamenduak…) eta beheko solairuetako lokalak martzan jartzea (bulegoak…).

 

ZUBIETA.

 

 • Alamandegi lursailaren erregimen urbanistikoa egokitzea eta/edo moldatzea, eta ekipamendu publikorako erabiltzea.
 • 02 Aldatxeta esparrua lur urbanizaezintzat jotzea, eta bertan egitekoa den bizitegi garapena bertan behera uztea.

 

ERDIALDEA.

 

 • Arrandegia eta Bretxa erabilera publikoetarako berreskuratzea.

 

MIRAKRUZ-BIDEBIETA.

 

 • Ibilerraztasun arazoei erantzutea (aldapak…).
 • “Hiriguneak” antolatzeko eta suspertzeko neurriak.
 • Gertuko zerbitzuak sustatzeko neurriak (komertzioak, ekipamenduak…) eta beheko solairuetako lokalak martzan jartzea (bulegoak…).

 

ANTIGUA.

 

 • Seminarioa erabilera publikoetarako berreskuratzea.
 • Ibilerraztasun arazoei erantzutea (aldapak…).